Termeni și condiții aferente website-ului organizației S.C. Activitatea Goscom S.A.

  1. Preambulul

Prezentul document se referă la Termenii și Condițiile de utilizare ale website-ului https://activitateagoscom.ro aferent organizației S.C. Activitatea Goscom S.A.

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul aferent Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului, deoarece persoanele vizate care accesează sau/utilizează website-ul societății vor trebui să respecte în totalitate condițiile de utilizare a website-ului ce sunt stipulate în cadrul prezentului document.

Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. își rezervă dreptul de a modifica documentul aferent termenilor și condițiilor de utilizare ale website-ului la diferite intervale de timp, dacă acest lucru este considerat necesară.

Utilizatorii site-ului web vor fi informați cu privire la modificările ce vor fi aduse termenilor și condițiilor. Persoanele vizate, în speță, utilizatorii site-ului web vor fi informați din timp cu privire la faptul că vor exista modificări în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare. Această notificare se va realiza prin postarea unei informări publice pe website-ul organizației.

  1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Persoanele vizate, în speță utilizatorii site-ului web aferent organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. nu își pot manifesta în mod direct alegerea privind acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului web, deoarece, această chestiune este  în conformitate cu legislația ePrivacy și cu Regulamentul 679/2016 (GDPR). Astfel, persoanele vizate își pot exprima acordul în mod direct doar cu privire la utilizarea cookie-urilor și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc.

Prin intermediul prezentului document îi se aduce la cunoștință personei vizat, în speță, utilizatorului site-ului web că orice utilizare ilicită a website-ului este complet interzisă. De asemena, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. are drepturi depline asupra site-ului web, siglei, numelui și a însemnelor instituției. Utilizarea neconformă sau reproducerea acestora în scopuri ilegitime va fi pedepsită conform legislației în vigoare.

 

  1. Scopul utilizării website-ului aferent organizației S.C. Activitatea Goscom S.A.

Pentru a gestiona mai bine realațiile contractulae între societate și client, prin intermediul website-ului sunt prezentate informații de interes pentru ambele părți. Astfel, persoanele vizate, în speță, utilizatorii/vizitatorii website-ului regăsesc infomatții cu privire la serviciile de producere și distribuire a apei potabile, colectarea și epurarea apei uzate, calitatea apei potabile de pe raza Municipiului Orăștie și a satelor din raza administrativ teritorială unde S.C.Activitatea Goscom S.A își desfăsoară activitatea.

De asemnea, prin intermediul webiste-ului cetățenii/vizitoatorii sau utilizatorii au posibilitatea de a depune pângeri, sesizări sau sugestii în legătură cu modul de desfăsurare a activității pe care societatea nostră o realizează.

Totodată, utilizatorii site-ului web aferent organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. va publica în cadrul website-ului informații ce sunt de interes public în conformitate cu Legea 544.

  1. Informții despre www.activitateagoscom.ro

Acest site web este proprietatea exclusivă a organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. Prin utilizarea acestui site web veți putea să depuneți plângeri, sesizări sau sugestii în legătură cu modul de desfăsurare a activității pe care societatea noastră o realizează.

În mod implicit, orice website folosește cookie-uri. Totodată și site-ul nostru folosește anumite tipuri de cookie-uri pentru stocarea datelor cu caracter personal și pentru o mai bună funcționare a site-ului web. (Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre tipurile de cookie-uri pe care șe utilizează platforma noastră, puteți accesa oricând urmtorul link: DE ADĂUGAT LINK REDIRECȚIONAL CĂTRE COOKIE-URI.

Site-ul nostru web oferă un nivel de securitate corespunzător pentru o navigare cât mai sigură a utilizatorului și pentru a-i proteja pe aceștia în momentul accesării site-ului.

  1. Date cu caracter personal ce sunt prelucrate prin intermediul website-ului

Atunci când organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. colectează datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății, aceasta va prelucra doar date cu caracter personal referitoare la persoanele vizate, nu și categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la acestea. Lato sensu, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. nu va colecta date foarte personale / date personale sensibile referitoare la persoanele vizate (utilizatorii / vizitatorii website-ului organizației). Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va prelucra datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate (clienți, persoane fizice, utilizatorii / vizitatorii website-ului) pentru a soluționa și gestiona reclamațiile și sugestiile pe care acestea le pot înainta către organizație prin intermediul website-ului societății.

Persoanele vizate au capabilitatea de a semnala anumite problematici sau de a înainta plângeri, sesizări și sugestii către societatea noastră prin intermediul website-ului societății, prin completarea câmpurilor, care sunt disponibile la nivelul secțiunii ,,Contact”, această secțiune fiind parte integrantă a website-ului societății. În momentul completării respectivelor câmpuri, persoanele vizate vor comunica anumite date cu caracter personal privind propria persoană către organizația S.C. Activitatea Goscom S.A.

În momentul în care societatea noastră va efectua activități de prelucrare prin intermediul website-ului organizației, aceasta va colecta datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate în mod direct, de la acestea. Stricto sensu, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va colecta datele cu caracter personal de la subiectul de date, care este și titularul datelor cu caracter personal. Nu vor exista situații / spețe în care datele cu caracter personal, care sunt colectate de către organizație prin intermediul website-ului societății să nu fie obținute de la persoanele vizate.

Website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. va prelucra date cu caracter personal referitoare la următoarele categorii de persoane vizate: clienți și persoane fizice. Este deosebit de important să menționăm faptul că persoanele fizice și clienții pot deține și calitatea de utilizatori / vizitatori ai website-ului societății.

În momentul în care persoanele vizate (clienți, persoane fizice) vor completa formularul de contact, care este disponibil pe website-ul societății, organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va procesa următoarele date cu caracter personal referitoare la persoanele vizate:

Date cu caracter personal
Nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon, acolo unde persoanele vizate aleg să comunice această informație referitoare la propria persoană prin intermediul mesajului pe care îl transmit către organizația noastră.

 Notă informativă*: Aducem la cunoștința persoanelor vizate faptul că datele cu caracter personal referitoare la acestea, pe care le colectăm prin intermediul website-ului societății, în momentul în care acestea completează formularul de contact, care este disponibil pe site-ul nostru web, vor fi procesate doar în formă electronică, pe sistemele informatice ale organizației și pe server-ul de e-mail aferent societății.

  1. Scopurile, precum și temeiul juridic al prelucrării datelor

Atunci când organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va colecta datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății, în momentul în care acestea completează formularul de contact, care este disponibil pe site-ul web al organizației, societatea noastră le va procesa în baza următoarelor scopuri determinate, explicite și legitime:

– aîn vederea gestionării și soluționării reclamațiilor și sugestiilor pe care persoanele vizate le pot înainta către organizația noastră;

– a în vederea procesării mesajelor pe care persoanele vizate le pot transmite către societatea noastră prin intermediul website-ului nostru;

– a în scopul exclusiv de a gestiona relațiile contractuale dintre cele două părți (client – S.C. Activitatea Goscom S.A.);

– a în vederea contactării persoanelor fizice sau a clienților, care înaintează o cerere / o solicitare / o reclamație către societatea noastră, prin intermediul website-ului organizației.

Nota bene: Aducem la cunoștința persoanelor vizate faptul că datele cu caracter personal referitoare la acestea vor fi colectate doar în baza scopurilor determinate, explitice și legitime, care au fost menționate mai sus și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Totuși, este important să menționăm faptul că în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, atunci când datele cu caracter personal sunt procesate ulterior în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică, ori în scopuri statistice, acestea nu vor fi considerate ca fiind scopuri incompatbile cu scopurile inițiale ale prelucrării.

În funcție de cine este persoana ale cărei date cu caracter personal vor fi colectate de către organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. prin intermediul website-ului acesteia, societatea se va prevala de temeiuri juridice diferite pentru a prelucra datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate (persoane fizice, cetățeni, clienți de-ai societății).

Atunci când organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va procesa datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate (persoane fizice, cetățeni) în scopul de a gestiona și soluționa reclamațiile și solicitările pe care acestea le pot înainta către organizația noastră, în scopul de a contacta persoanele fizice pentru a le comunica un răspuns prin raportare la cererea / reclamația pe care au înaintat-o către organizația noastră sau în vederea procesării mesajelor pe care persoanele vizate le pot transmite către S.C. Activitatea Goscom S.A. prin intermediul website-ului organizației, societatea se va prevala pentru a efectua această activitate de prelucrare de temeiul juridic, care este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera a) din GDPR. Prezentul temei juridic se referă la faptul că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrararea datelor cu caracter personal care o privesc, pentru unulk sau mai multe scopuri specifice. Astfel, activitatea de prelucrare pe care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. o va efectua în momentul în care va colecta datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății, va fi una legală.

Atunci când S.C. Activitatea Goscom S.A. va procesa datele cu caracter personal referitoare la clienții societății în scopul de a gestiona și soluționa reclamațiile și solicitările ce pot să fie înaintate de către aceștia prin intermediul website-ului societății, în scopul de a-i contacta pentru a le comunica răspunsul aferent reclamației / solicitării pe care au înaintat-o către societatea noastră sau în scopul exclusiv de a gestiona relațiile contractuale dintre cele două părți (client – S.C. Activitatea Goscom S.A.), organizația se va prevala pentru a efectua această activitate de prelucrare de temeiul juridic, care este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR. Temeiul juridic de față se referă la faptul că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Astfel, activitatea de prelucrare pe care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A o efectuează este una legală, deoarece se bazează pe unul dintre temeiurile juridice, care sunt prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele a) – f) din GDPR.

  1. Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personl

Datele cu caracter personal pe care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului instituției vor fi procesate doar intern, de către salariații Compartimentului de muncă Resurse Umane. Prezentele date cu caracter personal nu vor fi făcute accesibile de către salariații Compartimentului de muncă Resurse Umane unor persoane neautorizate sau unor alte entități, indiferent de tipul sau de natura acestora. Totuși, datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor putea fi divulgate prin transmitere la nivel intern de către salariații Compartimentului de muncă Resurse Umane, către salariații altor compartimente de muncă din cadrul organizației, care sunt autorizați să acceseze respectivele date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, care le revin în conformitate cu fișa postului și cu procedurile operaționale. Totodată, respectivii salariați vor putea să aibă acces la datele cu caracter personal pe care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului acesteia și în baza principiului ,,need to know” (nevoia de a cunoaște).

Stricto sensu, este imperios să menționăm faptul că în momentul în care dumneavoastră veți completa formularul de contact, care este disponibil pe website-ul nostru, datele dumneavoastră cu caracter persona nu vor fi stocate la nivelul cloud-ului (bazei de date), care este oferit de către furnizorul serviciului de hosting (găzduire), ci acestea vor fi redirecționate în mod automat către server-ul de e-mail inerent societății noastre.

Astfel, având în vedere cele ce au fost stipulate mai sus, putem sublinia faptul că datele cu caracter personal pe care organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății nu vor fi transferate extern către destinatari / părți terțe / persoane împuternicite de către operator sau către persoane fizice / entități independente de S.C. Activitatea Goscom S.A.

Totodată, în concluzie, este important să trecem în revistă faptul că datele cu caracter personal pe care operatorul de date le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, către țări terțe sau organizații internaționale, indiferent dacă există sau nu o decizie emisă de către Comisie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție conferit de către țara terță sau organizația internațională.

  1. Securitatea website-ului organizației S.C. Activitatea Goscom S.A.

Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A., în calitate de operator de date, își îndeplinește obligația care îi revine în temeiul articolului 32 din GDPR, în speță Securitatea Prelucrării. Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării măsurilor de ordin tehnic și organizatoric și natura lor, contexturile prelucrării și scopurile prelucrării, domeniul de aplicare, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate, operatorul de date, S.C. Activitatea Goscom S.A., a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător a datelor cu caracter personal.

S.C. Activitatea Goscom S.A. va procesa datele cu caracter personal pe care le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului organizației doar în formă electronică, pe sistemele informatice ale întreprinderii și pe server-ul de e-mail al societății. În acest sens, operatorul de date și-a implementat următoarele măsuri de natură tehnică și organizatorică adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate pe care le procesează în formă electronică (fie pe sistemele informatice ale întreprinderii, fie pe server-ul de e-mail aferent societății):

– Accesul la sistemele informatice ale organizației la nivelul cărora sunt stocate datele cu caracter personal pe care societatea le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății, va fi unul restrâns / limitat. Doar un salariat va avea acces la respectivele sisteme informatice, iar accesul la acestea va fi permis doar în baza unei parole de acces;

– Parola de acces va fi suficient de puternică și de secretă;

– Accesul în incinta încăperilor în care se află respectivele sisteme informatice va fi permis doar în baza unei chei de acces;

– Limitarea accesului personalului la datele cu caracter personal pe care organizația le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății;

– Introducerea unei obligații statutare de păstrare a confidențialității datelor cu caracter personal la fișa postului aferentă fiecăruia dintre angajați, care este autorizat să aibă acces la date cu caracter personal și să le proceseze;

– Credențialele în baza cărora salariatul va accesa sistemele informatice ale organizației, la nivelul cărora sunt stocate datele cu caracter personal pe care organizația le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului, sunt confidențiale și sunt cunoscute doar de către respectivul salariat și conducerea societății;

– În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi stocate pe sistemele informatice ale organizației, acestea vor fi supuse procesului de criptare a datelor;

– Este conceput și incorporat un sistem prin intermediul căruia se păstrează evidența / trasabilitatea cheilor de criptare / decriptare aferente datelor cu caracter personal referitoare la persoanele vizate;

– Utilizarea de antiviruși;

– Doar anumiți angajați din cadrul organizației vor putea să aibă acces la datele cu caracter personal pe care întreprinderea le colectează de la persoanele vizate prin intermediul website-ului societății. Respectivii salariați vor putea să aibă acces la datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate doar în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, care le revin, în conformitate cu fișa postului și cu procedurile operaționale;

– Salariații vor putea să acceseze datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate și în baza principiului ,,need to know” (nevoia de a cunoaște);

– Ștergerea securitizată a datelor cu caracter personal referitoare la persoanele vizate, odată ce perioada de păstrare / de stocare a respectivelor date cu caracter personal a expirat. Datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi șterse, utilizându-se ca și metodă de ștergere sensul noțiunii de ștergere reprezentat de ștergerea permanentă a datelor cu caracter personal;

– Orice breșă de securitate / încălcare a securității datelor cu caracter personal, care va viza / va afecta datele cu caracter personal pe care societatea le colectează prin intermediul website-ului organizației, va fi notificată către Structura Responsabilă cu Protecția Datelor / conducerea societății;

– Deținem capacitatea de a asigura confidențialitatea și integritatea continue ale serviciilor și sistemelor de prelucrare;

– Personalul nostru se angajează să blocheze / să închidă sistemele desktop aferente societății, în momentul în care încetează să le mai utilizeze. Totodată, personalul nostru se angajează să nu acceseze link-uri care nu sunt securizate;

– Website-ul www.activitateagoscom.ro utilizează certificate SSL (Secured Socket Layers) pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal, care sunt comunicate societății de către persoanele vizate prin intermediul website-ului organizașiei. Certificatele SSL sunt utilizate pentru a cripta datele cu caracter personal care sunt transmise de către utilizatorii / vizitatorii website-ului, prin intermediul browser-ului utilizat de către aceștia, către website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. Stricto sensu, această chestiune semnifică faptul că există o conexiune sigură, criptată, între browser-ul utilizatorilor și website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browser-ului se schimbă din ,,http://” în ,,https://” și prin simbolul, care ilustrează un lacăt la nivelul liniei de adresă a browser-ului. Website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. deține un certificat SSL valid / activat, iar, prin intermediul acestuia, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite / accesate de către terțe persoane / persoane neautorizate;

– Vom realiza un proces de testare, evaluare și apreciere periodice ale acestor măsuri tehnice și organizatorice pe care societatea le-a implementat în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător a datelor cu caracter personal. Acest proces de testare va fi efectuat la un interval corespunzător de timp, spre exemplu, o dată la șase luni. Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A. va evalua la perioade bine delimitate de timp eficiența măsurilor adecvate de ordin tehnic și organizatoric pe care le-a implementat în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător a datelor cu caracter personal.

  1. Drepturile persoanelor vizate

S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să respecte drepturile ce le revin persoanelor vizate în temeiul articolelor 15- 22 din GDPR și să faciliteze exercitarea efectivă de către acestea a prezentelor drepturi. Totodată, S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să furnizeze, cu titlu gratuit, orice comuncări cu privire la măsurile întreprinse în temeiul articolelor 15-22 din GDPR în termen de cel mult 30 de zile de la data înaintării unei solicitări de către persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Având în vedere cele ce au fost stipulate anterior, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că în temeiul articolelor 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE vă revin următele drepturi, în calitate de personă vizată:

Ø Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a primi din partea operatorului o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc, iar, în caz afirmativ, are dreptul de a accesa respectivele date cu caracter personal și de a-i fi furnizate anumite informații relevante cu privire la activitatea de prelucrare, care este efectuată de către operator și care vizează datele cu caracter personal care o privesc. Totodată, în temeiul articolului 15 alineatul (4) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a primi o copie a datelor cu caracter personal care o privesc;

Ø Dreptul la rectificare (corectare): Persoana vizaăt are dreptul de a obține din partea operatorului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile prelucrării, persoana vizată poate obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

Ø Dreptul la ștergerea datelor, cunoscut și sub denumirea de ,,dreptul de a fi uitat”: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar, operatorul de date, trebuie să dispună, fără întârzieri nejustificate, executare acțiunii de ștergere a datelor cu caracter personal care o privesc pe persoana vizată, atunci când se aplică una dintre condițiile care sunt prevăzute la articolul 17 alineatul (1) literele a) – f) din GDPR;

Ø Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, atunci când este întrunită una dintre condițiile care sunt prevăzute la articolul 18 alineatul (1) literele a) – e) din GDPR. Atunci când dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării, îl puneți pe operatorul de date în imposibilitatea / incapacitatea de a mai efectua orice operațiuni de prelucrare ce vizează datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt corelate cu activitatea de prelucrare propriu-zisă, cu excepția stocării. Stricto sensu, în momentul în care vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării, datele dumneavoastră cu caracter personal vor mai putea să fie doar stocate de către operatorul de date;

Ø Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi din partea operatorului de date, datele cu caracter personal pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (prelucrabil automat) și de a-și transfera datele cu caracter personal către un alt operator de date, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost comunicate în faza inițială datele cu caracter personal, atunci când se aplică una dintre condițiile prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele a) – b) din GDPR;

Ø Dreptul la opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune, în funcție de situația particulară în care se află prelucrării, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera e) sau a articolului 6 alineatul (1) litera f) datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în baza prezentelor dispoziții. Atunci când persoana vizată își exercită dreptul de a se opune prelucrării, operatorul de date se află în incapacitatea / imposibilitatea de a mai prelucra datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase, care prevalează în fața intereselor legitime sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate sau că prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Totodată, în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR, acolo unde prelucrarea are la bază scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în aceste scopuri în orice moment, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care crearea de profiluri este strâns legată de marketing-ul direct respectiv.

Ø Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, reprezintă mai degrabă un drept pasiv, decât un drept activ, care poate să fie exercitat de către persoana vizată. Inter alia, persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri reprezintă mai degrabă o interdicție / limitare, care este impusă operatorilor / persoanelor împuternicite de către operator, decât un drept activ, care să poată fi exercitat de către persoana vizată;  Dr

Ø Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere competente, în temeiul articolului 77 din GDPR;

Detaliile de contact ale ANSPDCP:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Ø Dreptul de a introduce o cale de atac judiciară, în temeiul articolului 79 din GDPR.

Ø Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți trimite o cerere datată, semnată și completată la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor: activitateagdpr@gmail.com. Draft-urile prin intermediul cărora dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile ce vă revin în temeiul articolelor 15-22 din GDPR pot fi regăsite în faza incipientă a acestui document, sub forma unor PDF-uri.

 

  1. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

Solicitările legate de modul în care S.C. Activitatea Goscom S.A. vă gestionează datele cu caracter personal pot fi transmise prin intermediul unei cereri semnate, datate și completate, la următoarea adresă de e-mail: activitateagdpr@gmail.com. Modelele preconcepute aferente cererilor de exercitare a drepturilor ce le revin persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-22 din GDPR pot să fie regăsite în faza incipientă a acestui document, sub forma unor .PDF-uri.

Persoana responsabilă cu soluționarea solicitărilor înaintate de către persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc este Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) / Ofițerul pentru Protecția Datelor («DPO – Data Protection Officer»).