Prin furnizarea mai multor servicii, Activitatea Goscom SA elimină cheltuielile suplimentare asociate cu utilizarea mai multor furnizori. Contactați-ne astăzi pentru un audit detaliat privind deșeurile și o propunere care este personalizată la nevoile dumneavoastra!

ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE

Societatea Comercială ACTIVITATEA GOSCOM S.A. este Operator specializat în serviciile publice de producerea și distribuiția apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate.
Societatea s-a înființat în anul 1998, dar își are rădăcinile în anul 1950 când a funcționat ca secţie de gospodărire orășenească a Consiliului Popular Orăştie.

MISIUNEA SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

  • Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice, prin furnizarea unor servicii de calitate la standarde europene.
  • Gestionarea raţională a resurselor naturale.
  • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

  • Creșterea eficienţei generale a societății.
  • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului din aria de operare.
  • Asigurarea dezvoltării durabile şi creșterea flexibilităţii.
  • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client.
  • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.
  • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populației.