ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORASTIE

Societatea Comercială ACTIVITATEA GOSCOM S.A. este Operator specializat în serviciile publice de producerea și distribuiția apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate.
Societatea s-a înființat în anul 1998, dar își are rădăcinile în anul 1950 când a funcționat ca secţie de gospodărire orășenească a Consiliului Popular Orăştie.

MISIUNEA SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

  • Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice, prin furnizarea unor servicii de calitate la standarde europene.
  • Gestionarea raţională a resurselor naturale.
  • Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

  • Creșterea eficienţei generale a societății.
  • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al mediului din aria de operare.
  • Asigurarea dezvoltării durabile şi creșterea flexibilităţii.
  • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client.
  • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi.
  • Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populației.