SC. Activitatea Goscom S.A. asigură servicii de vidanjare pentru persoane fizice și instituții. Pentru agenţi economici, Activitatea Goscom asigură numai serviciul de preluare şi procesare a apelor uzate la stația de epurare, cu condiţia ca acestea să respecte indicatorii specificaţi în normativul NTPA 002.
Tarifele sunt disponibile în secțiunea Tarife și factură. Contravaloarea serviciilor se calculează în funcție de volumul vidanjat și distanța de deplasare a utilajelor speciale.
Utilajele specializate ale societății – vidanje și autospeciale combinate womă-vidanjă – sunt folosite, PRIORITAR, pentru programele de mentenanță a rețelelor publice de canalizare.
Persoanele fizice și asociaţiile de proprietari pot benefica de serviciul de vidanjare, numai după realizarea plății serviciului, conform facturii emise de Activitatea Goscom.
Plata se face la casieriile Activitatea Goscom, Piata Victoriei nr.19, ORASTIE
judetul Hunedoara, (luni-vineri, 9:00-17:00). Relații se pot obține la NUMERELE DE telefon: 0254.241.723 & 0254.242.242 (luni, vineri, 9:00-15:00).
Agenții economici pot beneficia de serviciul de preluare și procesare a apelor uzate dacă:
– au un contract încheiat de vidanjare și transport cu Activitatea Goscom;
– sunt îndeplinite condițiile de calitate ale apei uzate (buletin de analiză emis de un laborator specializat);
– dețin avizul tehnic de vidanjare, emis de Serviciul tehnic Activitatea Goscom.
Prestarea serviciului de primire și procesare a apei uzate în stația de epurare se face în baza unui contract, încheiat cu Activitatea Goscom.

Laboratorul Activitatea Goscom realizează analize ale apei uzate, la cererea clienților. Contact: 0254.241.723 & 0254.242.242 (luni, vineri, 9:00-15:00).
Activitatea Goscom NU PREIA, în staţia de epurare, deşeuri rezultate de la separatoarele de grăsimi, uleiuri, produse petroliere şi deşeuri grosiere, altele decât cele provenite din metabolismul uman.