Legislatie

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă şi de canalizare sunt trecute în revistă în lista alăturată: