Formulare și rapoarte: acces la informații de interes public, conform Legii 544

Legislatie

Prevederile legislative aplicabile serviciilor de utilitate publică de apă şi de canalizare sunt trecute în revistă în lista alăturată:

Structura organizațională

Declaratii de avere si interese

Hotarari AGA

Raportari anuale