Societatea Comercială ACTIVITATEA GOSCOM S.A. este Operator specializat în serviciile publice de producerea și distribuiția apei potabile și colectarea și epurarea apelor uzate.
Societatea s-a înființat în anul 1998, dar își are rădăcinile în anul 1950 când a funcționat ca secţie de gospodărire orășenească a Consiliului Popular Orăştie.
Secţia s-a transformat în anul 1956 în Intreprindere de Gospodărire Orăşenească prestând activităţile:

 • distribuție apă
 • zone verzi
 • coşerit
 • vidanjare
 • curățenie stradală
 • transport local
 • lucrări de construcții

Din anul 1970 realizează și activitatea de producere şi distribuire a energiei termice pentru blocurile de locuințe din oraş.
Începând cu anul 1991, funcţionează ca Regie Autonomă sub autoritatea locală.
În anul 1998 se transformă în societate pe acțiuni având ca unic acționar Municipiul Orăștie, ulterior primind ca acționari minoritari patru comune din zonă.
Funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale și are ca acţionari 100% unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, astfel:

 • Municipiul Orăştie – 99 %
 • Comuna Beriu – 0,2 %
 • Comuna Rapoltu Mare – 0,2 %
 • Comuna Turdaş – 0,2 %
 • Comuna Orăştioara de Sus – 0,2 %
 • Comuna Mărtineşti – 0,2 %

Cele cinci unități administrativ teritoriale, formează Autoritatea Delegantă.
Autoritatea Delegantă a delegat din anul 2015, Operatorului SC Activitatea Goscom SA furnizarea serviciilor de captare, tratare și distribuție apă și activitatea de canalizare, prin Asociația de Dezvoltare Comunitară Apazor.
Prin Contractul de Delegare, părțile au convenit următoarele obiective esențiale:

 • îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor
 • realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile în comunităţile locale
 • dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 • protecţia mediului
 • asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare
 • menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare delegat
 • îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 • menţinerea unor preţuri şi tarife, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare si programelor de investiții
 • creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 • calitatea bună a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă

SC Activitatea Goscom SA în calitate de Operator licențiat în sfera serviciilor comunitare de utilități publice de apă și de canalizare, deține Licența de operare nr.3356/17.08.2015, aprobată prin Ordinul nr.381/17.08.2015, de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pe o perioadă de 5 ani, valabilă până la data de 17.08.2020.

ACTIVITATEA GOSCOM SA