În conformitate cu prevederile Deciziei ANRSC nr.47 din 10 martie 2023 nivelul tarifelor practicate de către SC ACTIVITATEA GOSCOM S.A Orăștie, începând cu data de 01 aprilie 2023 va fi următorul:

APĂ POTABILĂ

5,02 Lei/mc fără TVA

5,47 Lei/mc cu TVA

CANALIZARE-EPURARE

4,20 Lei/mc fără TVA

4,58 Lei/mc cu TVA

MENŢIUNE:

  1. Modificarea se va reflecta în luna mai 2023, odată cu facturarea consumului aferent lunii aprilie 2023;
  2. Tariful practicat de către SC ACTIVITATEA GOSCOM S.A Orăștie este un tarif unic pentru întreaga arie de operare a Operatorului Regional;
  3. Modificarea tarifelor față de cele practicate în prezent reprezintă:

-cresterea cu 0,84 lei/mc fără TVA la apa potabilă

-cresterea cu 0,67 lei/me fără TVA la canalizare.

  1. Modificarea tarifelor a fost făcută în conformitate cu dispozițiile Art. 35 alin.(4) din legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, potrivit căreia după stabilire, ajustările ulterioare ale prețului/tarifului unic se aprobă de către ANRSC în conformitate cu strategiade tarifare și cu formulele prevăzute în contractul de delegare a gestiunii care țin seama de evoluția inflației.

CONDUCEREA SC ACTIVITATEA GOSCOM S.A Orăștie

APĂ POTABILĂ

Lei/mc

CANALIZARE-EPURARE

Lei/mc

Fără TVA Cu TVA Fără TVA Cu TVA
5,02 5,47 4,20 4,58