POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

Pentru activitatea prestata in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Activitatea Goscom SA, membrii acestuia beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara in cuantum de 600 lei.

Conform art.140 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale modificata si completata, a prevederilor art.34 din OUG 109/2011, a art.47 din OUG 90/2008 aprobata cu modificari prin Legea nr.278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,  in cadrul Consiliului de Administratie al societatii , sunt constituite doua comitete consultative ca organe de lucru ale Consiliului de Administratie: un Comitet de Audit si un Comitet de Nominalizare si Remunerare .

Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul comitetelor consultative, beneficiaza de o remuneratie lunara suplimentara in suma de 600   lei.

 

 

CONSILIUL DE ADMINSTRATIE