POLITICA  REFERITOARE  LA  CALITATE MEDIU  SI  SECURITATE OCUPATIONALA

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA efectueaza activitati de captare, tratare si distributie apa, colectare si epurare ape uzate, colectarea deseurilor nepericuloase pe raza orasului Orastie si zonele invecinate.

OBIECTIVE

[fancy_list style=”minus_list”]

  • imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor municipiului prin cresterea satisfactiei lor si depasirea asteptarilor privind serviciile noastre
  • imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si eficientei activitatilor noastre interne
  • protejarea sanatatii salariatilor si populatiei, protectia mediului inconjurator si mentinerea curateniei

[/fancy_list]

ANGAJAMENT

[fancy_list style=”minus_list”]

  • implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii, mediului si securitatii  in organizatie, prevenirea poluarii, precum si a incidentelor de natura sa afecteze viata si sanatatea.
  • conformarea cu cerintele legale, cu normativele tehnice specifice  legate de colectarea apei, tratarea acesteia, epurarea apelor uzate , colectarea deseurilor, evitarea accidentelor si altor evenimente, precum si redarea aspectului initial al amplasamentelor odata cu receptionarea lucrarilor.
  • stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu si securitate corespunzatoare aspectelor de mediu si riscurilor identificate, analiza permanenta a acestora.

[/fancy_list]

ACTIUNI PENTRU VIITOR

[fancy_list style=”minus_list”]

  • comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientului
  • formularea anuala a obiectivelor generale si pe functii relevante
  • instruirea, constientizarea si perfectionarea permanenta a angajatilor
  • asigurarea disponibilitatii resurselor

[/fancy_list]

Director
Viorel BODEA

01.08.2013